Vi utvikler virksomheter,
forretningsområder og prosjekter

investor

Vi går gjerne inn som investorer i start-ups, scale-ups og turn-arounds der vi kan tilføre utviklingskraft i form av kompetanse, kapital og nettverk

forretninGSUTVIKLING

Vi hjelper eiere og ledere av virksomheter å utvikle, endre eller forbedre virksomheter, forretningsområder, tjenester eller produkter

ledelse og lederstøtte

Vi hjelper kunder med operativ eller strategisk ledelse, og bidrar til å støtte ledere med relevante og gode beslutningsunderlag

Prosjekter

Vi hjelper kunder med å gjennomføre prosjekter, gjerne forretningsnære prosjekter med innslag av teknologi eller digitalisering, og bidrar til gevinstrealisering

Eier eller leder du en virksomhet og trenger støtte til å utvikle virksomheten, organisasjonen, et forretningsområde eller et prosjekt? Ta kontakt med oss i Lera – vi hjelper deg.