LERA i et nøtteskall

Som investorer, ledere og rådgivere søker vi å hjelpe virksomheter med å bygge, utvikle eller forbedre seg. Vi er både strategiske og operasjonelle i vår tilnærming, og liker å utforske muligheter og håndtere utfordringer.

LERA – vi tar dere et steg videre 

Vår historie

LERA har røtter tilbake til da SINTEF og NTNU etablerte Nyfotek AS som kommersialiseringsselskap i 1995. Selskapet ble senere (i 2002) til Leiv Eiriksson Nyskaping AS, og fra 2018 er rådgivingsaktiviteten videreført som Leiv Eiriksson rådgiving og analyse AS. Selskapsnavnet er nå forkortet til LERA AS. Selskapet har hele sitt livsløp fokusert både på tjenester i tilknytning til forretningsutvikling og aktiv oppfølging og støtte til  investeringer i andre selskaper.

Partnerne som står bak selskapet i dag har over 25 års erfaring som ledere, rådgivere entreprenører og investorer. Selskapets grunnfilosofi er den samme som før – vi skal bygge, utvikle, og forbedre virksomheter ved å tilby høy og relevant kompetanse, strategisk og operasjonell kapasitet, kapital der dette er påkrevet, og dele av vårt nettverk av samarbeidspartner og kontakter.

LERA partnere og investment board

Joar Nyborg

Partner & CEO
Mobil: +47 990 05 570
E-post: joar.nyborg@lera.no

Kirsti Arntsen

Partner
Mobil: +47 984 50 806
E-post: kirsti.arntsen@lera.no

Rune Johansen

Partner
Mobil: +47 901 15 466
E-post: rune.johansen@lera.no

Morten Stene

Partner
Mobil: +47 481 19 607
E-post: morten.stene@lera.no

Ønsker du å jobbe hos oss?

Vi er kontinuerlig på jakt etter nye dyktige kollegaer.
Ta kontakt for å høre mer om oss.

Noen av våre kunder