Hva vi gjør

Tjenester til våre kunder

Investor

Vi hjelper deg med å utvikle verdiene i selskapet ditt

LERA investerer i små og mellomstore selskaper med utviklingspotensial og hvor vi aktivt kan bidra med kompetanse, ledelseskapasitet, kapital og nettverk.

Vi søker aktivt etter virksomheter i start-up, scale-up og turn-arounds og tilbyr både strategisk og operasjonell ledelseskapasitet til de virksomhetene vi investerer i. Vi støtter også i selskapstransaksjoner.

Forretningsutvikling

Vi hjelper deg med å holde deg oppdatert og relevant for kunder, ansatte og samfunn

Endringer i marked, samfunn eller teknologi er drivere for at virksomheter til enhver tid må være forberedt på å tilpasse seg nye muligheter og utfordringer. Vi støtter deg i å utvikle relevante strategier og gjennomføre tiltak og prosesser som støtter lønnsom utvikling, vekst og innovasjon.

LERA gjør relevante analyser, bidrar til å ta frem nye produkter eller penetrere nye markeder, utvikler forretningsmodeller og etablerer verdikjeder, knytter bærekraft inn i virksomheten, og utvikler varige konkurransefortrinn sammen med sine kunder.

Ledelse og lederstøtte

Vi hjelper deg med strategiske valg, eierstyring, strategisk og operasjonell lederstøtte, og gode underlag for viktige beslutninger

Hos LERA får du midlertidige ledere eller rådgivere til din virksomhet i forbindelse med utviklingsoppgaver, organisasjonsendringer / rekrutteringer eller prosjekter. Hos oss kan du leie en toppleder, faglig leder eller prosjektleder. Vi tar også styreposisjoner og bidrar i selskapstransaksjoner og virksomhetsoverdragelser.

I tillegg tilbyr vi lederstøtte for å hjelpe ledere til å ta gode beslutninger, gjennomføre endringer på en god måte, og gjøre relevante undersøkelser og analyser.

Prosjekter

Vi hjelper deg med etablering og gjennomføring av prosjekter knyttet til virksomhet, endring eller teknologi

Våre erfarne, forretningsorienterte og sertifiserte rådgivere og prosjektledere støtter våre kunder i planlegging, gjennomføring og gevinstrealisering av prosjekter. Prosjektene vi bistår i har alltid en forretningsmessig forankring, ofte også elementer av teknologi eller digitalisering.

I tillegg til å støtte kunder i deres prosjekter har LERA også en egen prosjektportefølje – i stor grad relatert til sine porteføljeselskap eller investeringer.